Innostava Ikaalinen

Toinen kohtaaminen tiistai 2.2.2016

Tapaamme jälleen Ikaalisissa yhdessä Sisäisten Kehittäjien kanssa. Blogin etusivu on täyttynyt hienosti radikaaleista kehittämisteoista. Pieni ovensuu kysely osoittaa, että kehittäminen on mahdollista. Vaikka välillä se on vähän hankalaa. Kehittämiseen tarvitaan koko työyhteisön tuki, ettei se ole yhden ihmisen puurtamista.

Innostajia organisaatiossa tietty osa. Menestyjä organisaatioissa kiinnitetään huomiota innostajiin. Suhtaudutaan maltilla muutokseen ja tartutaan mahdollisuuksiin. Mahdollisuuksia. Onnistumisia. Luottamusta. Luottamusta toisiin. Luottamusta osaamiseen. Luottamista tulevaisuuteen. Syntyy ilon ja innostuksen kulttuuri. Innostajat haluavat muuttaa asioita, työstä vapautta, kokeilla. Innostajat eivät pelkää virheitä vaan on ok mokailla välillä. Ja kertoa siitä.

Rakenteellisen maailman ihmisiä ei enää tulevaisuudessa ole. Tulevaisuudessa 75% on milleniaaleja. Ympäristöissä tulee tehdä sellaisia, että ne vetävät puoleensa ihmisiä. Organisaatio on saatava toimimaan niin, että sinne saadaan kehittäjänmieli. Määritellään millainen kulttuuri halutaan organisaatioon ja miten pystymme toimimaan sen kautta. Annettava tilaa innostajille. Älä pelkää kokemuksia ja tekoja! Se ei ole muutos, jos tapahtuu entisiä asioita. Tärkeää miettiä. Miten, missä, milloin työtä tehdään? Kehittämisen lähtökohta. 

Muutokset järkeviä, kun pääsee itse tekemään muutoksia, jotka ovat kannattavia. Tämä lisää mielekkyyttä jokaisen omassa työssä.

Tulevaisuudessa itsekirjaus kaikkialla. Asiakas kirjaa itse, jota autetaan tarpeen mukaan. Asiakas kertoo oman kokemuksen mukaan eikä esimerkiksi hoitajan. Esimerkkinä koulussa ei opetussuunnitelmaa vaan oppimissuunnitelma. Jos lähdetään ihmisen omasta tavoitteesta.

Kehittäjänmieli syntynyt organisaatioon, kun on syntynyt hulluja ideoita. Rikkoo kyynisyyden ilmapiiriä, kun sen vaan tekee eikä mieti mitä ajatellaan.

Huomion osoitus työntekijöille ja muille ihmisille. Huomion osoitus varsinkin asiakkaille. Miten parannetaan vanhuksen hyvää elämää kotona? Pienillä yhteisillä teoilla, kuten yhteinen korttipeli. Tai vaikkapa yhteisöllisyys tablettien välityksellä. Ei tehosteta entistä toimintaa vaan muutetaan sitä! Odotus muuttuu positiiviseksi ajaksi. Merkityksellinen tekeminen ja uuden oppiminen yhdessä kotihoidon väen kanssa. Oppimisen kautta onnistumisen kokemus ja ylpeys omasta oppimisesta. Ajattelutavan erittäin radikaali muutos. Rohkeus tehdä asioita.

Kun kehittäjänmieli on rakentunut niistä löytyy kolmenlaista hyötyä, asiakashyötyä, henkilöstöhyötä sekä tuottavuutta!

Muutoksessa on kolme kulmaa. Strategia kulma, visio siitä mitä tavoitellaan, halu tuottaa maksimaalisesti niillä varoilla, joita on. Toinen kulma on rakenteet ja prosessit. Kolmas kulma on toimintakulttuuri, tapa toimia. Tarvitsemme nämä kolme kulmaa tasapainoon, aina.

Menestyvät organisaatiot lähtevät asiakkaan ilahduttamisesta. Tavoitteena tuottaa asiakkaan kokemia ainutlaatuisia palveluita. Asiakkaat ovat erilaisia, joten palveluiden on oltava erilaisia heille. Lähdetään pois siitä, että on palvelu tuotetaan jollekkin. Mietitään enemmän asiakkaan kokemaa hetkeä. Tärkeää, ettei luoda asiakaskokemuksista standardeja. Asiakaskokemukset ovat erilaisia. Asiakasrajapinnassa kaikilla työntekijöillä on se osaaminen, jolla varmistetaan lasten, nuorten ja vanhusten hyvä elämä.

Muistakaa kehittää ja tehdä se näkyväksi! 

————————————————————–

Ensimmäinen kohtaaminen tiistai 1.2.2015

Meitä on tänään Ikaalisissa 78 sisäistä kehittäjää.

kunteko1

Innostus on korkea aktiivisuustaso. Korkean aktiivisuustason takana on monia asioita, se ei ole sidottu siihen mitä teet vaan siihen, että kokee saavansa aikaan. Myös stressi on korkean aktiivisuuden tila. Molemmissa saadaan paljon aikaa. Niin innostuksessa kuin stressissä. Ne on hyviä tiloja. Näiden erot ovat se, että innostus tilassa ihminen voi olla luova mutta stressi tilassa ei niinkään.

Mietitään  kehittäjänmieltä, anna lupa itsellesi innostua! On innostuja ja innostaja.

Ihmisistä suurin osa on innostujia&innostajia ja 25% on ankeuttajia. Pitää valita kumpaa olet. Itse vaikuttaa siihen, onko ympärillä innostajia vai ankeuttajia. Jotta voi tehdä sisäistä kehittäjämieltä tulee löytää itsestään innostaja.  60% löytää itsestään mielensäpahoittajan. Innostaja pääsee tästä mielensäpahoittaja tilasta pois, mutta ankeuttaja muistaa asian vielä vuodelta 62.

Uudessa organisaatiossa tähdätään innostukseen ja aikaansaamiseen. Ei niinkään miellyttämiseen. Työelämä on hyvin paljon nopeampaa kuin aikaisemmin ja tarvitsemme muutoksen työn tekemisen tavassa. Kehittäminen on suhteellisen nopeaa.

Rytminmuutos johtamisseminaarissa otettiin esille nopeus. Ei jahkailla vaan tehdään nopeasti. Nopeus ei tarkoita kiirettä, vaan nopeiden ratkaisujen tekemistä ja kokeilukulttuuria. Kirsi Pihan puheessa herätti lause, tulevaisuuden menestysorganisaatiot ovat ne jotka pystyvät luomaan konflikteja päivittäin! Annetaan konfliktin räjähtää. Kehittäjänmieleen kuuluu vauhtia ja vaarallisia käänteitä. Uskallus olla ristiriitaisia. Uskallus ottaa kunnolla yhteen ja selvittää nopeasti asia. Ollaan innostuneita, mutta ei yritetä vältellä ristiriitoja.

Tärkeää on osata itse kertoa mitä tehdään. Meillä on kaikki se mitä tarvitaan kuntatyön pelastamiseen ja rakentamiseen. Meidän pitää osata kertoa se. Kehittäjämielellä oleva ihminen uskaltaa innostua ja pitää korkeaa aktiivisuustasoa tärkeänä. Ei välttele ristiriitoja ja uskaltaa tehdä näkyväksi sen mitä osaa.

Kuntatyöntekijöiden usko tulevaisuuteen on suuri.

kuntatyo

Hyvän elämän pikatesti

  • terveys
  • perhe
  • työ
  • läheiset
  • innostus
  • hyvä patja

Asiakaslähtöisesti kuntatyöntekijöiden tavoitteena on tuottaa hyvän elämän elementtejä kuntalaisille. Kunnan toiminnan kärki muuttuu hyvinvoinnin kehittäjäksi. Meidän juttu kunnantyöntekijöinä on kehittää omaa työntekoa. Meidän pitää miettiä, kuinka paljon tällä työpanoksella pystytään tuottamaan elinvoimaa ympäristöön. Miettiä myös mitä ovat ne välineet millä tuotat hyvinvointia itsellesi ja muille. Kuinka hyvin pystymme tuottamaan jo olemassa olevilla resursseilla. Kuinka käytän työaikani. Miten hyvin käytän oman työaikani. Miten hyvin onnistut tehtävässäsi. Kuka tuottaa hyvinvointia omassa työssään.

Järkevyys ei kuulu sisäisen kehittäjän elämään. Vaikuttavuus kuuluu. Kehittäjä miettii mihin eri tahoille tuotan palvelua, miten voin tuottaa vielä paremmin? Meidän pitää pystyä luomaan uutta työtä, jotta kunnissa säilyy elinvoima.

Suomalainen hyvinvointiyhteiskunnan rakennusmalli on lokeroitu. Nyt puhutaan paljon Luovasta Tuhosta, jossa entisen maailman rakenne rikotaan ja luodaan uutta. Salainen ase on ajatella mitä tekisin jos minulla olisi puolet vähemmän? Puolet vähemmän aikaa, rahaa, resursseja, kaikkea. Mitä tekisin niukkuudella?

Maailmaa muuttaa kolme asiaa

  • väestön ikääntyminen
  • eurooppalainen talouskriisi
  • kansainvaellukset

Silloin kun muutos on nopea niin pystytään tekemään asioita nopeasti ja ketterästi. Kehittäjän pitää toimia rajusti ja muuttaa nopeasti.

Yksittäisen sisäisen kehittäjän näkökulmasta miten opimme tunnistamaan niitä tilanteita, joissa ajattelumalli tulee kääntää toisinpäin? Kunnissa mietitään liikaa lakisääteisyyttä ja liian vähän mietitään palvelun sisältöä. Miten järjestetään palvelut niin, että se palvelee asiakasta. Miten oppilaiden oppiminen mahdollistetaan niin, että oppilaat saavat tarvitsemansa opetuksen?

Toiminnassa ei muutu mikään, jos me ihmiset itse emme lähde muuttamaan omaa työtämme ja ajatusmalliamme. Haastaa omat ajatukset ja hypätä omalta mukavuusalueelta pois. Lait ja säädökset antavat raamit, joiden sisällä lähdetään rakentamaan uudenlaista tekemistä.

Uskomusten vahvistaminen omalla käytöksellään. Suurin osa esteistä on uskomuksia ja rohkeuden puutetta. Mukavaa tehdä villiä välillä. On huomattavasti helpompaa saada anteeksi kuin saada lupa.

Kehittäjänmieltä on halu ajatella toisin. 

Meidän pitää muuttaa palvelujen tekotapaa, miettiä asiakaslähtöisesti. Ihmiset syrjäytyy työssä työstä. Miten me rikastamme oman työn, jotta vältämme syrjäytymisen? Ensimmäinen asia on, ÄLÄ DIGISYRJÄYDY.

Uusi palveluntuotanto muuttuu vuorovaikutuksen kentäksi, joissa asiakas ja asiantuntija kohtaa toisensa tasavertaisena. Ajatusmalli muuttuu niin, että palvelun asiakas on samalla myös palveluntuottaja yhdessä asiantuntijan kanssa. Maailma muuttuu sellaiseksi, jossa rakennetaan atraktiivisia soluja, jotka vetävät puoleensa. Kuusamon atraktiivinen solu. Suuri järvikalatutkimus. https://fi.pinterest.com/tamoraoy/kuusamon-suuri-j%C3%A4rvikalatutkimus/

Tarvitaan asennemuutosta, jotta atraktiiviset solut toimivat. Sekä boostauspalvelut.  Meidän on uskallettava tehdä radikaaleja asioita. Tiedetään että pitää tehdä, nyt se on vain tehtävä. Iso asia on kertoa asioita, joita ollaan tehty.  Käytetään blogia ja muita sosiaalisen median välineitä. Kerrotaan mitä tehdään ja tehdään se näkyväksi!

Pieni välitehtävä.

Jokainen tekee radikaalin muutoksen omassa työssään. Se voi olla suuri radikaali muutos tai pieni radikaali muutos. Radikaali muutos pitää pikkuisen pelottaa. 24 tuntia ideasta on tehtävä ratkaisuja. Kun saat idean, päätä 24h sisällä miten se toteutetaan! Puhu siitä kuin se olisi ikään kuin totta. Ehdottomasti 21 päivää aikaa toteuttaa.

Tarvitaan symbolisia juttuja, jotka rikkovat totuttuja rajoja. Rikkoja positiivisesti ja tekemällä vähän toisin.

Kehittämismieleen kuuluu JooJa menetelmä. Tarkoittaa sitä, että lisäät innostavuutta sanomalla JooJa… Rohkeasti toteutatte ja julkaisette blogissa toteutukset. Pieniä lyhyitä kokeiluja, joista luodaan uutta työtä. Palvelukonsepteja. Nopeita kokeiluita.