Dikiliikkujat

15.4. Ruotsulan Hovi, jämsä

Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut

Jani Henriksson & Kirsi Parviainen, Tamora Oy

Capture

Tänään on otettu käytännön askelia kohti digiloikkaa! Olemme ottaneet tabletit käyttöön ja opetelleet käyttämään mm.

 • Valokuvat
 • Blogi
 • Twitter
 • Periscope
 • Skype
 • Sähköposti
 • Dropbox
 • Yammer

sdr

Mitä mukaan päivästä?

 • Kalenteriin työajat
 • Herätyskello soittamassa maanantaina 6.20
 • Sähköposti
 • Palaverit ja kokoukset Skypessä. Ensimmäinen Skype-kokous 20.4.
 • Sharepointin käyttöönotto
 • Sähköiset kalenterit. Ei tarvitse kirjoitella sähköposteja erikseen, vaan kutsut kulkevat kätevästi tabletin kautta
 • Kohdekohtaiset tiedostot
 • Kuvat
 • Palaverimuistioiden tekeminen ja jakaminen

 

 

8.4. Ruotsulan Hovi, jämsä

Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut

Kirsi Parviainen, Tamora Oy

dav

dav

Mitä ajatuksia tässä vaiheessa?

 • Maailma muuttuu, miten pysymme muutoksen mukana?
 • Tietotekniikan yleistyminen
 • Avautuu uusia mahdollisuuksia tietotekniikan kautta. Olemme mukana myös isolla porukalla
 • Tablettia ei tarvitse pelätä
 • Yhteistoiminnallisuuden korostuminen
 • Innostus asiaan!
 • ME viemme asiaa eteenpäin

Välitehtävä – artikkelit

TEHTÄVÄ VÄLITEHTÄVÄSTÄ: Käykää yhteinen keskustelu siitä, mitä ajatuksia artikkeli teissä herätti.

RyhmäT – Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat

Ryhmä5

 • Työtä kehittämällä motivaatio lisääntyy
 • Onnistumisesta oltiin kateellisia – epäonnistumiset vahingonilon kohde
 • Flow-ajatus: Kun yksilö kokee osaavansa hommasa, saa hän enemmän aikaiseksi
 • Motivaatio parhaillaan silloin, kun tehtävä sopivan haastava
 • Innostus vie yrityksen menestykseen
 • Innostus vaikuttaa hyvinvointiin!
 • Tablettien kautta työmotivaatio nousee ja innostus lisääntyy – sopivasti haastetta ja sopivasti uutta

dav

 • Tulevaisuuden työssä luovuuden merkitys korostuu
 • ”Kyllä kuiva ja nihkee pysyy!”
 • Yhteistä tekemistä
 • Meille on annettu mahdollisuus kehittää!

Ryhmä – Suomen työelämä vuonna 2030

Näppäryys digilaitteiden kanssa vs. ymmärrys asiasta. Tämä on syytä muistaa!

Ryhmä3

 • Täytyy olla valmius muutoksiin – Jätetään kaikki vanha taakse (menetelmät ym.) ja opetellaan uusia
 • Yhteistyökyky korostuu – pitää osata toimia yhteistyössä
 • Motivaatio uuden oppimiseen korostuu
 • Verkostoitumisen merkitys ja verkostojen johtamisen taito
 • Muuntuvaj ja joustavat diilit työnantajan ja työntekijän välillä aina elämäntilanne huomioiden
 • Etätyöskentelyn lisääntyminen
 • Rohkeutta!
 • Ei määritetä työtä liiaksi
 • Työn ja vapaa-ajan raja hälvenee
 • Digitalisaatio vahvasti läsnä!

 

Ryhmä – Buutzorg ja itseohjautuvan työn vallankumous

dav

Artikkeli liittyy kotihoidon mallin kehittämiseen, puhutaan Hollannin mallista – itseohjautuvat tiimit keskiössä

 • Tarvitaanko tulevaisuudessa esimiehiä ollenkaan, mikäli itseohjautuvuus yleistyy?
  • Vai vapautuuko esimiehiltä aikaa työn kehittämiseen käytännön työn johtamisen ja organisoinnin sijaan?
 • Miten hyödynnetään digitalisaatiota niillä resursseilla, joita on olemassa?
 • Miten saadaan työntekijät ottamaan vastuun omasta työstään?

Ryhmä – Johtajaklubi LuovaTuho

dav

 • Joudumme sietämään muutoksen epävarmuutta aivan eri tavalla, kuin aiemmin
  • Muutosta tapahtuu jatkuvasti, ei voida pysähtyä vanhaan -> pakkoa katsoa eteenpäin kohti tulevaa
 • Valmentavaa otetta johtamiseen. Johtajan osattava rohkaista ja kannustaa – virheitä ei tarvitse pelätä -asenne
 • Mikä meitä estää, miksi ei voida kokeilla eri tavalla?
 • Kannustaessa johtalla empatiakyky kenttään ja varmistetaan kaikkien osallistuminen
 • Hyvä elämä kokonaisuutena – työn mielekkyys ja myös yhteensovittaminen  vapaa-aikaan
 • Johtaja löytää innostuksen aiheen kaikille
  • Pitää joukon koossa
  • Ylläpitää innostusta ja kehitystä
 • Johtajuus on asenne, ei asema!
  • Myös palvelutehtävä

Pikkuinen korjailu ei auta. Meidän pitää ”tuhota” ja rakentaa täysin uusia ratkaisuja. Luovaa Tuhoa pitää käyttää juuri niissä tilanteissa, joissa pieni parantaminen ei riitä.

Motivaatiosta

Draivi

Korkea aktivaatiotasi ja mielihyvä saavat aikaan työn imua ja innostusta. Jos aktivaatiotaso on korkea, mutta ilmapiiri lipsahtaa mielipahan puolelle, niin työ rupeaa stressaamaan ja ahdistamaan. Puhumattakaan siitä, kun aktivaatiotaso on matala ja työilmapiiri aiheuttaa mielipahaa.

InnostusTuottavuus

Ryhmätehtävä

Minkälaiset ohjeet voisi kirjoittaa työyhteisölle, jotta työyjhteisön toiminta edistäisi yllä mainittujen elementtien toteutumista? 3-5 ohjetta

Vapaaehtoisuus

 • Työntekijä saa itse suunnitella oman työnsä
 • Työvuorosuunniteluun vapaaehtoisuuden vastuu
 • Lojaalius ja yhteisöllisyys
 • Työntekijät ovat aktiivia pyytämään apua – esimiehen ei tarvitse jatkuvasti seurata tekemistä
 • Kokeilun mahdollisuus
 • Voi tehdä muutoksia toimintatapoihin, kunhan lopputulos on hyvä
 • Oma-aloitteinen kouluttautuminen & vastuu
 • Sitoudutaan sanottuihin asioihin
 • Suhtaudutaan ihmisiin aikuismaisesti – Ei niin, että esimiehet vanhempia ja työntekijät lapsia

Kyvykkyys

 • Kysy ja kyseenalaista – pulmatilanteessa ei jäädä yksin
 • Omaa työtapaa pitää päivittää – voisiko tehdä paremmin?
 • Jatkuvan kehittämisen kulttuuri
 • Eri tavat – sama lopputulos
 • Varjostaessa kollegaa voidaan oppia hyviä käytänteitä
 • Tiedosta omat taitosi ja tunteesi

Yhteisöllisyys

 • Huomioi kaikki tasapuolisesti – tervehdi kaikkia
 • Yhteinen päämäärä
 • Työtiimi – Me-henki
 • Jaetaan ilot sekä surut
 • Kaikkien kanssa tultava toimeen
 • Muista kiitos ja anteeksi

Hyväntekeminen

 • Palautteen antaminen rakentavasti & vastaanottaminen
 • Toisen huomioon ottaminen työskennellessä – ei katsota vain omaa työpistettä
 • Tiedonkulku, vaitiolovelvollisuus & luottamus
 • Uuden työkaverin perehdytys
 • Hyvien käytänteiden jakaminen

Mitä on ketterä kehittäminen?

 • Kokeilua
 • Ennakkoluulottomuutta
 • Sujuvaa ja joustavaa
 • Mukaansatempaavaa
 • Ajan hermolla, tuntosarvet ylhäällä
 • Ei tehdä turhaa työtä
 • Uskalletaan myöntää virheet ja korjata
 • Ei hangoitella vastaan
 • Työprosessit sujuvia
 • Asiantuntemusta
 • Luovaa ja haastavaa

Hyödyn syntyminen asiakkaalle

Ketterä

Perinteisesti on suunniteltu pitkään ja kun viimein saadaan valmista, niin aika on jo ajanut ohi. Perinteisen kehittämisen maailmassa on suunniteltu ja rakennettu liian vaiheistetusti suoraan kohti lopputulosta. Ketterä kehittäminen lähtee siitä liikkeelle, että pitää pystyä liikkumaan jollain keinolla (kuvassa auto). Tehdään asiakkaalle ensimmäinen versio, jolla päästään liikkumaan entistä tehokkaammin. Seuraavassa vaiheessa lähdetään hieman kehittämään ideaa eteenpäin. Ketterä kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa jokaisessa vaiheessa pyritään tuottamaan asiakkaalle arvoa.

Ketterässä kehittämisessä sovitaan aikatauluja, joihin mennessä on olemassa jokin ratkaisu. Eli aikatauluista ei jousteta, mutta lopputulos saattaa vaihdella. Ketterä kehittäminen pystyy huomioimaan maailman muutokset ketterästi osana kehittämistä.

Mitä ketterä kehittäminen voisi teillä tarkoittaa?

 • Tarratulostus
  • magneettitunnisteet
 • Kanban (näkyvä taulu), tussitaulu – tiedonkulku kaikille -> tabletille
 • Työvälineiden sijoittaminen järkevämmin (askelten pieneneminen)
  • Kehittävä työntutkimus

Kokeilukulttuuri

Idea syntyy. 24 tuntia aikaa tehdä päätös siitä, että lähdetäänkö ideaa kokeilemaan vai ei. Käynnistetään kokeilu, joka kestää 21 päivää. Tämän jälkeen tehdään pohdinta kokeilusta. Toimiko? Miksi ei toiminut? Jos kokeilu tuotti tulosta, niin 105 päivän sisällä toimintamalli / -tapa tulee levittää mahdollisimman laajalle yleisölle. Näin suunnittelu ja epäröinti eivät syö liikaa aikaa, vaan lähdetään rohkeasti ja nopeasti kokeilemaan.

Minkälaisia rooleja tunnistatte omassa työyhteisössänne?

ElsaTiina

KetteräReipas

RakasLisbeth

TeamUnite

 

4.4. Villa Hiidenmäki, Jämsä

Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja tekstiilipalvelut

Kirsi Parviainen, Tamora Oy

Capture

dav

dav

sdr

dav

dav

Mitä ajatuksia tässä vaiheessa tabletteihin liittyen?

 • Väline haltuun

Vaatii aikaa, vaatii sisukkuutta ja työtä. Varmasti tulee vastaan tilanteita ja väitteitä, joissa todetaan laitteidein olevan turhia. On myös heti otettava välinettä oikeasti käyttöön.

 • Ryhmätyöskentelyä pitää tehostaa ja kehittää, jotta työstä tulee tehokkaampaa
  • Aikaa jää myös tabletin käyttöön

Miten tabletti auttaa kehittämään ryhmätyöskentelyä?

 • Tilastojen digitalisointi, pois paperista
 • Perehdytyksen lyhyt oppj

Kaikki materiaali on kaikkien käytettävissä tablettien kautta, kun  hyödynnetään pilvipalveluita.

 • Sisällön tuottaminen

Uuden ajan digitaalisessa maailmassa sisällön tuottaminen tulee jo jokaisen hommaksi. Ja tässä ajassa me jo elämme. Kaikki ovat osaltaan mukana sisällön tuottamisessa.

 • Edelläkävijyys

Te olette edelläkävijöitä liikelaitoksessa, liikelaitos on edelläkävijä Jämsässä ja te olette edellä kävijoitä koko toimialalla. Meidän täytyy työnantajana pystyä luomaan edelläkävijyyden imagoa kilpailleksemme työvoimasta. ”Tule meille töihin ja saat tabletin”.

 • Tabletti on työväline, josta voi hakea kaiken tiedon esim. siirron yhteydessä. Kaikki samassa paikassa kaikkien nähtävillä.
 • Ulkoinen ja sisäinen viestintä

Twiittiin

Mitä huolia teillä itsellänne tai muilla on?

 • Sisällön tuottaminen vaatii oman aikansa
 • Tiedon löytämisestä tehtävä helppoa
 • Sisällön ylläpito
 • Kaikkien mukaan saaminen!
  • Monille iso kynnys ottaa tabletti käyttöön
 • Osataanko käyttää tablettia?
 • Miten tablettiin asennoidutaan, esim. pelätäänkö laitteen rikkomista yms.
 • Verkon rasittuminen -> 20 laitetta samassa verkossa?
 • Missä laitteet voidaan laittaa?
 • MIten laitetta kuljetetaan mukana?
 • Miten varmistetaan kaikkien digiosaaminen?

Tehdään tulevaisuusretki:

Millainen on avoimessa digitaalisessa maailmassa toimiva jämsän ateria parin vuoden päästä, kun tablettian käyttöönotto on lähtenyt hyvin liikkeelle ja tableteista on tullut välttämättömiä työvälineitä?

Ryhmä1

Ryhmä2 Ryhmä3

 • Koko liikelaitoksessa prosessit ovat yksinkertaistuneet huomattavasti. Kaikilla sama tiedonkulun väline. Yli toimiajojen toimiminen helpottunut, emme elä siilpissa. Yhteinen päämäärämme on toteutut: kaikki tekevät töitä saman tavoitteen eteen. Sama tieto on löydettävissä helposti ja kaikille. Tiedonjano on lisääntynyt. Esimiestyön paine on pienentynyt.
 • Kohdekohtaiset ohjeistukset (esim. yllättävät sijaistukset). Avoin tiedon jakaminen kaikille. Kaikki osaavat käyttää tablettia ja se on automaattinen osa työtä ja vapaa-aikaa. Muutoksien ilmaantuessa kaikki tieto on ajantasalla. Perehdytyksen kuittaus tabletilla. Hyvä yhteys huoltoon npeuttaa huoltotoimenpiteitä. Inventaariot. Siivoustarvikkeiden kohdekohtainen kirjanpito ja ajantasaisuus.
 • Työprosessien sujuvoituminen. Tiedonkulun piirissä on kaikki. Aikaa jää kehittämiseen ja innnovointiin. Sisäinen motivaatio on vahvistunut. Ollaan kehitytty ja kasvettu kokonaisuutena, ei vaan tabletin osalta, vaan ammattitekniikka on otettu haltuun kokonaisuudessaan.
 • Tabletit on kaikilla työvälineenä nopeuttaen meidän kaikkien toimintaa.
 • Tabletti on arjen työväline. Tilausten hoitaminen, tekeminen, ruoan määrän tarkempi kohdentaminen, biojätteen väheneminen. Etäpisteiden välinen tiedonkulku ja yhteistyö. Työvuorosuunnitelman tekeminen ja listat digitalisoidaan.
 • Jokainen työntekijä käyttää digitaalista maailmaa päivittäin. Joustavaa palvelua asiakkaille. Ajan tasalla olevaa työskentelyä. Eri työpisteiden välinen yhteistyö kehittyy.

  Jämsän Ateria-, Puhtaus- ja Tekstiilipalvelut on digiteknologiaa hyödyntävä toimialansa edelläkävijä

Harjoitus:

Miten yllä oleva tulevaisuudenkuva näkyy asiakkaalle? Prosesseihin? Henkilöstön osaamiseen? Liikelaitoksen talouteen?

Missä pitää onnistua asiakkaan kanssa? Entä prosesseissa, henkilöstön osaamisessa tai liikelaitoksen taloudessa? 1-3 asiaa.

 

BSC

Tätä kutsutaan myös tasapainotetuksi tuloskortiksi. Kun meillä on tavoite, niin tutkimme tavoitteen saavuttamista eri näkökulmista ja sitä miten ne liittyvät toisiinsa.

Kun kehitetään ja kehitystyön lopussa kysymme asiakkaalta tyytyväisyyttä, niin kehitys on lähtenyt siitä, mitä kuvittelimme asiakkaan tarvitsevan. Maailma on yhä enemmän menossa suuntaan, jossa asiakas on huomattavasti aktiivisempana toimijana kehittämisen eri vaiheissa.

TEHTÄVÄ: Jo ennen tablettien saapumista olisi hyvä tehdä ideointiharjoitus, esim. 105 tapaa käyttää tablettia työssä ja 105 tapaa käyttää tablettia vapaa-ajalla. Työyhteisön kanssa, ei yksin.

TEHTÄVÄ: Joukkueen nimi! Jokainen joukkue nimeää ehdotuksensa.

 • Muhkeat Muffinssit
 • Innokkaat Ihmettelijät
 • Tabletilla Pilviin
 • Digikulkijat
 • Jämsän ryhmä, hyvä tämä
 • Pysytään Tuoreena
 • Inspiroivat Innostajat
 • Tehokkaat Tarmonpesät
 • Liikelaitos Digipolulla
 • Liikelaitos Liikkeelle
 • Vireät Vaikuttajat
 • Jämsäläiset Jyräävät

Jouekkueiden sisällä käydään vielä äänestykset omista suosikeista tai ehdotetaan vielä vaihtoehtoisia yhdistelmiä edellämainituista. Top-3 valikoitui Liikelaitos Digipolulla, Tabletilla Pilviin ja Dikiliikkukat. Näistä kolmesta eniten ääniä sai Dikiliikkujat.

Tapoja käyttää tablettia työssä

 • Populus
 • Web
 • Arvi
 • Yammer
 • Sähköposti
 • Helpnes
 • Laskujen hyväksyminen
 • Työvuorosuunnittelu
 • Intra
 • Jamix
 • Vakuutusyhtiö
 • Puhelinluetelo
 • Google
 • Mitoitusohjelmat
 • Titania
 • Word
 • Excel
 • Laskin
 • Taloushallinto
 • Paint
 • Whatsapp
 • Lait
 • Hankintakanavat
 • Kartat ja navigointi
 • Kalenteri
 • Omavalvonta

Tapoja käyttää tablettia vapaa-ajalla

 • Pankki
 • Youtube
 • Uutiset & sää
 • TV-ohjelmat
 • Wilma
 • Facebook
 • Tinder
 • Skype
 • Excel, Word
 • Sport Tracker
 • Keskustelufoorumit
 • Instagram
 • Sähköposti
 • Periscope
 • Vakuutusyhtiö
 • Spotify
 • Matkaliput
 • Myynti- ja huutokauppasivustot
 • Lehdet
 • Ammattiliiton sivut
 • Matkailu
 • Whatsapp
 • Harrastustoiminta
 • ”Kuntapoliittiset” sivut
 • Google
 • Arvostelut
 • Pelit
 • Kartat ja navigointi
 • Pinterest
 • Twitter

Vuorovaikutuksen kentät

VV

Maailma, jossa elämme, on muutoksessa. Digitaalisuus muuttaa myös palvelutuotantoa. Perinteisesti julkisella puolella palvelua on tuotettu asiakkaalle hieman yläviistosta jopa passiivisena toimivalle asiakkaalle. Uudessa palvelutuotannossa puhutaan vuorovaikutuksen kentistä. Tehtävämme on rakentaa erilaisia vuorovaikutuksen kenttiä, joihin asiantuntijat tulevat tasaveroisina asiakkaan kanssa. Vuorovaikutuksen kentät on osin fyysisiä ja osin digitaalisia, myös sosiaalisia. Minkälaisia vuorovaikutuksen kenttiä pystymme rakentamaan niin, että sinne tulee resursseja, innovaatioita, osaamista, asiakkaita, asiantuntijoita ja asiakkaita eri puolilta. Jos ajattelemme tätä valmennusta, niin tämä on yksi vuorovaikutuksen kenttä. Meillä on fyysisiä päiviä ja digitaalisia ympäristöjä.

Mitä ajatuksia vuorovaikutuksen kentistä?

 • Täytyy olla tarkkana sanankäänteissä, kun antaa palautetta sähköisesti
 • Meillä on jo monenlaisia kenttiä, eri osastojen tarpeista lähteviä
 • Ihan uuden asiakkaan kanssa määritellään ja neuvotellaan palveluista
 • Miksi laitoshuoltajilla pitää olla omat sosiaalitilat? Miksi eivät tule opettajien kanssa samaan tilaan? Otetaan vastaan ja lähdetään mukaan, kun meihin kiinnitetään huomiota.
 • Yammer käytössä, tosin vähäisesti
 • Tablettien myötä lisääntyy eri porukoiden välinen yhteistyö
 • Helpottaa tiedon välittämistä, etenkin isoissa taloissa
 • Tavoitteena yksi yhteinen Yammer-ryhmä liikelaitoksen sisällä
 • Mitä Aterian sivut välittävät vierailijalle? Onko tiedot ajantasalla ja ajankohtaisia?
 • Tasa-arvoisuutta lisäävä ajatus

Välitehtävä

Lukekaa yksi alla olevista artikkeleista. Mitä ajatuksia artikkeli herätti?

Artikkelit

 1. Suuri hämmennys – Työ ja tuotanto digitaalisessa murroksessa
 2. Tulevaisuuden työssä tuottavuus ja innostus kohtaavat
 3. Suomen työelämä vuonna 2030
 4. Buutzorg ja itseohjautuvan työn vallankumous
 5. Johtajaklubi LuovaTuho

Ajatuksia päivästä:

 • Tabletin käyttö käytännössä
 • Helpottaa
 • Oleellisia asioita tullut ilmi
 • Tabletti helpottaa tiedon jakamista
 • Mielenkiinnolla odottelen
 • MIten motivoidaan kaikki mukaan?
 • Tehtäviä viedään digitaaliseen muotoon ja ne ovat kaikkien löydettävissä
 • Kaikki muuttuu
 • Kokonaisuus oli hyvä ja monia ajatuksia herännyt
 • Paljon keksittiin juttuja, joita tabletilla voi tehdä
 • Mahdollisuuksia todella paljon
 • Aina olen tykännyt opiskeluta ja olen kiitollinen, että olen mukana
 • Uusia näkökulmia
 • Uusia ajatuksia, en tiennyt mitä päivä pitää sisällään. Tästä on hyvä lähteä jatkamaan
 • En osaa sanoa mitään.
 • Puheesta käytäntöön
 • Olen iloinen siitä, että  saan olla mukana tekemässä isoa muutosta
 • Mahdollisuuksien väline, toivottavasti saadaan hallitusti käyttöön
 • Paljon uusia asioita, tablettia odotellessa
 • Työt ei lopu, mutta uusi työväline saadaan
 • Digitalisaatio on tullut liikelaitokselle pysyvästi hyödynnettäväksi ja käyttöönotettavaksi jokapäiväisessä arkityössämme. On ilo jakaa tämän porukan kanssa tämä hanke.